Atbilstoši likuma normai par personas datu reģistra uzturēšanu, žurnāls nodrošina datu apstrādes mērķa pierakstu, fiksē laiku, kad tas veikts, kas veicis ierakstu un kādā datu bāzē ir veikta datu apstrāde.

Personu datu apstrādes reģistrs nodrošina:

 • Neierobežots reģistrācijas žurnālu skaits
 • Viegla un ātra datu ievade
 • Lielāko izmantojamo informācijas sistēmu reģistra uzturēšana un papildināšana
 • Reģistra ierakstu viegla meklēšana
 • Dažādu datu pieejas līmeņu darbinieku piesaiste
 • Darbinieks redz tikai savus ierakstus
 • Darbiniekam, kas ir atbildīgajam par datu apstrādi, ir pieejami visi reģistra ieraksti
 • Reģistrācijas žurnālus iespējams uz laiku slēgt (tie nav pieejami darbiniekiem, kas veic ierakstus)
 • Reģistrācijas žurnālu ierakstu izdruka
 • Datu uzglabāšanas terniņa iestatīšana katram reģistram atsevišķi
 • Novecojušo datu automātiska atlase un dzēšanas iespēja
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!