LAIPNI LŪGTI
DATU APSTRĀDES REĢISTRĀ

Reģistrēties

Pieteikšanās

Ņemot vērā, ka reģistrācijas žurnālu uzturēšana ir datu apstrāde, paŗ šāda veida pakalpojumu ir jāslēdz līgums, kurā tiek definētas atbildības sfēras un noteikti galvenie sadarbības principi.
Pieteikties sistēmai ir iespējams vienkārši aizpildot reģistrācijas formu vai nosūtot savu pieteikumu uz mūsu e-pastu: drosibasspecialists.

Tieši tāpat noteik pieteikšanās Datu reģistra izmantošanas izmēģinājuma periodam.
Īsu vizuālo ieskatu sistēmas darbībā var gūt noskatoties video.

Ja jūsu uzņēmums jau ir Datu reģistra klients, jaunu lietotāju iespējams pieteikt vienkārši ierasktot tā e-pastu un lietotāja vārdu pietiekuma formā un izvēloties pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu.
Pirms pieteikuma nosūtīšanas, lūdzu, vēlreiz pārbaudiet e-pasta adreses pareizību, uz to tiks nosūta apstiprinājuma saite. Lūdzu, pārbaudiet arī sava e-pasta mēstuļu mapīti.

Līguma slēgšana

Lai atvieglotu un paātrinātu līguma noslēgšanas procedūru, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu, norādot nepieciešamos uzņēmuma rekvizītus.

Pēc uzņēmuma rekvizītu saņemšanas mēs nosūtīsim jums aizpildītu līgumu, kurā būs definēti sistēmas izmantošanas nosacījumi un būtiskās atbildības sfēras. Lai ievērotu visas Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus sistēmas izmantošana būs iespējama tikai pēc līguma noslēgšanas.

Gadījumā, ja izvēlaties sūtīt e-pasta pieteikumu, lūdzu, iekļaujiet informāciju par Iestādes/uzņēmuma juridisko nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un paraksttiesīgo personu (amatu). Tāpat būtu vēlams pievienot potenciālo Lietotāju saraksts: Galvenais lietotājs (e-pasts, vārds uzvārds) un papildlietotāji (e-pasts, vārds uzvārds)

Siatēmas izmantošana

Iestādei vai uzņēmumam, kā līgumslēdzēja pusei ir iespējams izmantot vairākus lietotāja (darbinieku) kontus, kā arī vairākus dažādus Datu apostrādes reģistrus, klientu vai apmeklētāju reģistrācijas žurnālus, kā arī izteikt priekšlikumus jaunu reģistru izstrādei. Galvenais sistēmas lietotājs drīkst apstiprināt papildlietotājus, nosakot viņu pieejas tiesības.

Atkarībā no līguma nosacījumiem, klientam ir iespējams izmantot izmēģinājuma periodu, kura laikā var veidot savus reģistrus un piesaistīt sev uzdoto funkciju izpildei jaunus lietotājus. Gadījumā, ja līgums tiek turpināts arī pēc izmēģinājuma laika beigām, visi iepriekš ievadītie dati tiek saglabāti un ir izmantojami arī turpmāk. Gadījumā, ja līgums netiek turpināts, gan ievadītie dati (reģistrācijas žurnālu saturs), gan dati par klienta lietotājiem (darbiniekiem) tiek no sistēmas dzēsti.

Maksājumi

Maksa par reģistra izmantošanu tiek aprēķināta vadoties pēc Klienta lietotāju skaita.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!